ژانویه 1, 2016
آزمایشگاه کیسه های نایلونی
کلیه مواد اولیه پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) ورودی به کارخانه شرکت تولیدی سهند و سبلان مورد این تست قرار می گیرد تا بر اساس استانداردهای تولیدی مورد استفاده مناسب قرار گیرد.

این آزمون نوعی تست رئولوژیکی (جریان شناسی) برای تعیین سرعت خروج مذاب مواد ترموپلاستیک ازیک استوانه باریک در شرایط مشخص دمایی و فشاری میباشد .

این آزمون به کمک دستگاه MFI تحت شرایط مطابق با استدارد ASTM_D1238 انجام میشود.

براساس این تست جرم مولکولی پلیمرها تعیین و کدگذاری (Grade) میشوند .

طبیعتا هر خانواده از مواد که به این تست وارد شوند می توانند به نزدیکترین Grade شباهت داده شوند . کار اصلی ما تولید فیلم پلی اتیلن و پلی پروپیلن (به طور کلی پلی الفین ) به روش فیلم دمش (Blown Film)می باشد.لذا پلیمرهای مصرفی ما باید Film Grade باشند .

این محدوده از پلیمرها نیز برای داشتن خواص فرآیندی و مکانیکی محصول ، نیازمند داشتن شرایطی مطلوب از MFI هستند . این شرایط و مقادیر مطلوب در جدول مقابل آمده است :

مقدار MFI مطلوب برای تولید

فیلم مشی (GR/10MIN)

وزنه MFI دمای تست (C) نوع مواد
2/5 – 0/2 2/16 (kg) 190 LDPE
2/5 – 0/4 2/16 (kg) 190 LLDPE
1/1 – 0/1 5 (kg) 190 HDPE
10 – 7 2/16 (kg) 230 PP
لازم به ذکر است واحد اصلی در تست MFI با شرایط ذکر شده که مطابق استاندارد ASTM-D1238 میباشد به صورت مقدار ماده خروجی در زمان ده دقیقه (gr/10 min) بیان میشود.
2 – تست کشش فیلم های پلاستیکی (Tensile Test)
در این تست به کمک دستگاه Tensile رفتار تنش (نیروی افزایش طول) و کرنش (مقدارافزایش طول بر حسب در صد)فیلم های تولید شده در شرکت تولیدی نایلون سپید مورد اندازه گیری قرار می گیرد تا محصول مناسب با مشخصات در خواستی مشتری تولید گردد.

این تست در آزمایشگاه مطابق شرایط استاندارد ISTM – D882-02 انجام میشود . علاوه بر ملزومات دمایی و میزان ماندگاری نمنونه ها در شرایط مشخص ، سرعت کشش نمونه ها ، ابعاد اولیه و … آنها نیز تعیین شده می باشد . برای انجام این تست نمونه های مستطیل شکل از فیلم ها در دو جهت فرآیند (MD) و عمود بر فرآیند (D) تهیه شده و سپس از اندازه گیری دقیقتر طول و عرض و ضخامت آن ،‌مقادیر به نرم افزار متصل به دستگاه داده شده و دستور کشش داده میشود . نرم افزار دستگاه به کمک حسگرهای دستگاه نمودار تنش – کرنش را رسم کرده و اطلاعات زیر را به کاربر نمایش می دهد:

  • استحکام کشش ماکزیمم
  • تنش کشش در نقاط تسلیم و شکست
  • کرنش در نقاط تسلیم و پارگی
  • انرژی لازم برای پاره کردن نمونه

در این تست فاصله فک ها به اندازه 50 میلیمتر از یکدیگر بوده و با سرعت 500 میلیمتر در دقیقه از یکدیگر دور میشوند در این دستگاه در هر لحظه نیروی وارد بر نمونه ثبت میگردد . دو پارامتر مهم که از تست بدست می آید عبارتند از :

  • تنش در نقطه تسلیم وو پارگی – نیروی وارده در نقطه پارگی
  • افزایش طول در نقطه تسلیم و پارگی – ازدیاد طول در نقطه پارگی

تسلیم شدن فیلم ها شروع رفتار پلاستیک (افزایش طول بازگشت پذیر نمی باشد تا قبل از این مقدار فیلم مورد آزمایش رفتار پلاستیک از خود نشان میدهد) آنها می باشد که منطقه امن نامگذاری می شود.

طی چندین آزمون برروی نمونه های نایلون (LDPE) و نایلکس (HDPE) داده های زیر به طور متوسط حاصل شده اند.

 کرنش در پارگی (٪)  تنش در پارگی (٪)  کرنش تسلیم (٪)  تنش تسلیم (MPA)  نوع جنس
400 – 200 25 – 20 60 – 45 18 – 15  نایلون –  MD
800 – 650 20 – 18 15 – 10  11 – 9 نایلون –  TD
400 – 300  30 – 20  15 – 10  20 – 15  نایلکس – MD
500 – 400  20 – 15 10 – 5 18 – 12 نایلکس – TD

توضیح :

* – کرنش در پارگی : ازدیاد طول نمونه پاره شده به طول اولیه.

* – تنش در پارگی : نیروی که در لحظه پارگی نمونه توسط دستگاه اندازه گیری شده است .

* – کرنش تسلیم : افزایش طول بدون بازگشت نمونه می شود.

* – تنش تسلیم : نیروی که در نقطه تسلیم اندازه گیری می شود.

3 – تست مقاومت ضربه پذیری فیلم ها (Dart Test)
در شرکت تولیدی نایلون سپید بر حسب نیاز مشتریان این تست که جهت محاسبه مقاومت ضربه فیلم های تولیدی میباشد بر روی فیلم های تولیدی انجام می گردد تا محصول منطبق بر نیاز مشتری تولید گردد.

این تست به کمک دستگاه استاندارد خود تحت شرایط مشخص ASTM-D1709 انجام میگیرد دستگاه مربوطه دارای دو حالت ارتفاع برای رها شدن دارت میباشد . برحسب اینکه محدوده مقاومت ضربه پذیری فیلم ها چگونه باشد ، یکی از این ارتفاع ها با دارت مشخص خود مورد استفاده قرار میگیرد. لازم به ذکر است مقدار مقاومت ضربه فیلم ها شدیدا تابع نوع مواد و ضخامت فیلم میباشد .

روند انجام تست به اینصورت است که 20 نمونه دیسکی تهیه شده و روی حلقه مخصوص دستگاه بسته میشوند ،‌ وزنه ای که در آن 50 ٪ نمونه ها با برخورد دارت پاره میشوند و بقیه پاره نمیشوند به عنوان مقدار مقاومت ظربه فیلم ها بر حسب گرم (gr) بیان میشود.

در آزمایشگاه شرکت تولیدی نایلون سپید روی فیلم های نایلون و نایلکسی که جهت مصارف عمومی بازار مورد استفاده قرار می گیرد آزمایش مقاومت ضربه انجام شده گرفته شده است و نتایج زیر بدست آمده است :

مقاومت ضربه (gr)   محدوده ضخامت           نوع جنس       
 90 – 70 60 – 40 نایلون
 15 – 100  100 – 80  نایلون
 300 – 170  15 – 100  نایلون
 50 – 40  30 – 20  نایلکس
 100 – 60  60 – 40  نایلکس
4 – تست مقاومت فشاری فیلم های بسته بندی (Burst Test)
این تست برای میزان مقاومت فیلم های بسته بندی شده در مقابل افزایش فشار هوا در داخل خود انجام می شوند . روش اجرای این تست به کمک دستگاه مخصوص خود بر مبنای استاندارد ASTM-F1140-00 می باشد و عدد نهایی بر حسب KPA نسانگر ماکزیمم فشار قابل تحمل برای بسته بندی قبل از ترکیدن یا مردود شدن میباشد . نمونه های لازم برای این تست از فیلم های دولایه که از سر و ته جوش حرارتی (دوخت) خورده اند تهیه میشود و به کمک دستگاه از روزنه ای کوچک بادشده تا بترکد یا از نقطه ای دوخت خود را رها کند .

داده های زیر مربوط به محصولات شرکت تولیدی نایلون سپید می باشد :

  مقاومت فشاری (KPA)  محدوده ضخامت (میکرون)            نوع جنس           
8 – 5 60 – 40 نایلون
30 – 10 100 – 60 نایبون
40 – 25 140 – 100 نایلون
10 – 5 40 – 20 نایلکس
20 – 15 80 – 40 نایلکس
More Details

دیدگاهتان را بنویسید