بیگ بگ و جامبو بگ یک تنی
بیگ بگ و جامبو بگ یک تنی

بیگ بگ و جامبو بگ یک تنی

در قرن 21 که قرن سرعت است تجارت نیز باید با سرعت و عدم تلف کرد وقت صورت گیرد جامبو بگ و بیگ بگ وسیله ای هست که در عین…

ادامه مطلب
بيگ بگ و جامبو بگ 8 بند
کیسه بیگ بگ و جامبو بگ 8 بند

بيگ بگ و جامبو بگ 8 بند

کیسه های بیگ ببگ و جامبو بگ 8 بند این کیسه ها جامبو بگ برای بار های بسیار سنگینی که موقع بارگیری شکم داده و در بارگیری و حمل نقل…

ادامه مطلب
بستن منو