ژانویه 1, 2016
تولید نایلون

شركت توليدی گلگشت سهند و سبلان پس از اجرا و تكميل موفقيت ​آميز طرح توسعه​ ی كارخانه ( با افزايش ظرفيت توليد از ساليانه 6000 تن فيلم​های پلی​ اتيلن و پلی​پروپيلن ، دوخت و چاپ به 26000تن در سال ) و نيل به اهداف والایی هـمچون توسـعه​ ی منابع انسـانی و بازار فروش و نيز كارآفرينی و اشتغال​زايی (از 50 نفر به 300 نفر در تلاش است گام​های موثرتری در مسير خودكفايی ملی بر دارد. در اين راستا دقت نظر در اصول تعريف شده​ای مانند كيفيت كالای توليدی، زمان​سنجی و قيمت​های مناسب، پيوسته جزو اهداف اصلی و تغيير ناپذير اين شركت می​باشد

More Details