دسامبر 11, 2015
خرید و فروش گونی و کیسه های نخی و کنفی

خرید و فروش گونی و کیسه خالی شکر 50 کیلویی و 1 تنی (جامبو )از کارخانجات قندوشکر “نوشابه “شکلات “بیسکوییت وکیک “بسته بندی قندوشکر “داروسازی ومواد غذایی درسراسر کشور

شماره های تماس:09353011035
وحید حسین پور

More Details