دسامبر 11, 2015
تاریخچه جامبوبگ و بیگ بگ

کیسه های بیگ بگ یا جامبوبگ یا پالت بگ یا اسلینگ بگ اولین بار در کشور اترایش تولید گردید در سال ۱۹۹۳ و پس از آن در سال ۱۹۹۸ به کشورهای خاورمیانه معرفی گردید.

که جهت سهولت و کیفیت درجه ۱ خود مورد استقبال تولید کنندگان انواع مواد ریز  و خشک قرار گرفت.

کیسه های بیگ بگ چون مواد را به صورت یکجا اندازه های ۵۰۰ کیلوگرم یا ۱۰۰۰ کیلوگرم یا ۱۵۰۰ کیلوگرم را به راحتی و سهولت جابه جا می کنند و کم هزینه می باشندمورد استقبال تولید کنندگان داخلی قرار گرفت .  چون قبل از این در کیسه های کوچک ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ کیلوگرمی مواد حمل می گردید و نیروی کار و هزینه بسیاری در بر داشت.

 به دلیل سهولت در جابه جایی و هزینه و نیروی کار کمتر بسیار موقوم به صرفه می باشد روزانه در ایران حداقل به تعداد ۱۱۰۰۰۰ تخته و حداکثر ۲۰۰۰۰ تخته مصرف می گرددد که این متغیر بودن تعداد مصرف به شرایط اقتصادی کشور و صادرات بستگی دارد.

More Details