دسامبر 11, 2015
تهیه و تولید کیسه ی بیگ بگ و جامبو بگ

تهیه و تولید کیسه ی بیگ بگ و جامبو بگ

 

کیسه پر شده بیگ بگ دست دوم

تهیه و تولید کیسه بیگ بگ از مواد گرانول پلی پرو پلین می باشد ابتدا مواد گرانول توسط دستگاه اکسیودر به نخ در ضخامت های ۳ ، ۷/۲ ، ۵/۲ و ۲ تبدیل می گردد و توسط دستگاههای بافنده به پارچه تبدیل می گردد و پارچه به اندازه های دلخواه برش خورده و توسط چرخ های دوزنده به دسته   که این مواد  در نخ در به مختلف ۳ یا ۲ یا ۵/۲ یا ۲ کیسه می گردد و بعد از تبدیل شدن به نخ توسط دستگاههای بافنده به پارچه تبدیل می گردد و پارچه در اندازه های مختلف توسط دستگاههای برش و چاپ خورده و پس از این به دسته های کشنده کیسه یا تسمه دوخت خورده توسط چرخ های دوزنده و به کیسه بیگ بگ در اندازه های مختلف تبدیل می گردد09353011035 / 09107426073

 

More Details