دسامبر 13, 2015
کیفیت محصولات
آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بین المللی گلگشت سهند و سبلان مجهز به جدیدترین تجهیزات جهت انجام آزمایشات کامل از مواد اولیه تا محصولات نهایی  می باشد.
بخش کنترل کیفیت شرکت  الزامات کیفی محصولات را  تعیین نموده و تمامی محصولات شرکت در فرآیند تولید براساس الزامات مزبور مورد کنترل و آزمایش قرار گرفته و  جهت اطمینان از تولید محصولات با کیفیت بالا ، کارکنان بخش کنترل کیفی شرکت تمامی مراحل  تولید را بدقت با دستگاه های زیر تحت نظردارند.
  •   توزین الکترونیکی 2 جریانه.
  • تست مقاومت کششی نخ و ریسندگی آن.
  • تست مقاومت کششی پارچه و کشش سطحی آن.
  • تست دنیر.
  • ضخامت سنج با دستگاهی با دقت میکرون.
  • تست  مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش و UV 400.
  • تست جامبوبگ از ارتفاع 12 متری.
  • تست تسمه های جامبوبگ با کشش 10 تن.
More Details