ژوئن 30, 2016
کیسه های جامبو بگ و بیگ بگ 500 کیلویی

5002.jpg (720×1280)

5003.jpg (720×1280)

🖕🖕👆👆

توضیحات مربوط به کیسه های بالا

1) ابعاد کیسه 60×60×60 سانت
2) یک سر قیف و ته بسته
3) کیسه کره ای و ریزبافت و ظرفیت تحمل بار 500تا 600 کیلو گرم
4)بدون مارک
5)ریز بافت دارای uv 400
6)تسمه ها ریزبافت و زیگزال دوخته شده
7) قابلیت نگهداری بار در هر شرایطی

شماره های تماس:

09353011035
09107426073
حسین پور مهربانی

ایمیل:p30farsi1@gmail.com

 
 
More Details
ژوئن 30, 2016
کیسه های جامبو بگ و بیگ بگ 500 کیلویی

5002.jpg (720×1280)

5003.jpg (720×1280)

🖕🖕👆👆

توضیحات مربوط به کیسه های بالا

1) ابعاد کیسه 60×60×60 سانت
2) یک سر قیف و ته بسته
3) کیسه کره ای و ریزبافت و ظرفیت تحمل بار 500تا 600 کیلو گرم
4)بدون مارک
5)ریز بافت دارای uv 400
6)تسمه ها ریزبافت و زیگزال دوخته شده
7) قابلیت نگهداری بار در هر شرایطی

شماره های تماس:

09353011035
09107426073
حسین پور مهربانی

ایمیل:p30farsi1@gmail.com

 
 
More Details