دسامبر 16, 2015
جامبو بگ و بیگ بگ یک سر قیف

جامبو بگ و بیگ بگ یک سر قیف برای شرکت های محترمی که میخواهند بار خود به از بالای بیگ بگ پر کرده و از انتهای آن که قیف میباشد محصول خود را خالی کرده.

مناسب برای تمامی محصولات صنعتی با ضمانت

More Details