جامبو بگ +بیگ بگ بدون قیف

جامبو بگ و بیگ بگ بدون قیف جنبه ی یک بار مصرف دارد برای شرکت های محترمی که میخواهند فقط بار خود به مقصد رسیده و دوباره استفاده نکنند از جامبو…

ادامه مطلب
بستن منو