دسامبر 13, 2015
گواهینامه ها

تعهد به بهبود مستمر و رضایت مشتریان خطوط راهنمای شرکت بین اللملی گلگشت سهند و سبلان برای انجام وظایف خود میباشد.

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

ISO 14001:2004  شرکت بین اللملی گلگشت سهند و سبلان

‫0/5 ‫(0 نظر)
‫0/5 ‫(0 نظر)
More Details

دیدگاهتان را بنویسید