بیگ بگ و جامبو بگ یک تنی
بیگ بگ و جامبو بگ یک تنی

بیگ بگ و جامبو بگ یک تنی

در قرن 21 که قرن سرعت است تجارت نیز باید با سرعت و عدم تلف کرد وقت صورت گیرد جامبو بگ و بیگ بگ وسیله ای هست که در عین…

ادامه مطلب

جامبو بگ و بیگ بگ دهن باز

جامبو بگ و بیگ بگ دهن باز برای شرکت های محترمی که میخواهند محصولات خود بدون استفاده از دستگاه مکنده پر کنند (دستی پر کنند) یا از جامبو بگ یا بیگ بگ…

ادامه مطلب
بستن منو