گواهینامه ها
بیگ بگ و جامبو بگ

گواهینامه ها

تعهد به بهبود مستمر و رضایت مشتریان خطوط راهنمای شرکت بین اللملی گلگشت سهند و سبلان برای انجام وظایف خود میباشد. ISO 9001:2008  ISO 14001:2004 گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت…

ادامه مطلب

کیفیت محصولات

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بین المللی گلگشت سهند و سبلان مجهز به جدیدترین تجهیزات جهت انجام آزمایشات کامل از مواد اولیه تا محصولات نهایی  می باشد. بخش کنترل کیفیت شرکت  الزامات کیفی…

ادامه مطلب
بستن منو